Централна изпитвателна лаборатория

 

Система по качество

В лабораторията функционира система за управление на качеството, разработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025:2006. Системата за управление е изградена и структурирана така, че да отразява типа, характера и спецификата на дейността на лабораторията, като създава достатъчно увереност, че проведените изпитвания отговарят на специфичните изисквания на клиента.
 
Продукти за изпитване

  • Кабели с PVC изолация за номинални напрежения до и включително 450/750 V
  • Силови кабели до 1 kV
  • Кабели за контрол и управление
  • Телекомуникационни кабели и кабели за пренасяне на данни
  • Корабни кабели

  Обхват на изпитвания на лабораторията

  • Електрически изпитвания
  • Химични изпитвания
  • Динамични и климатични изпитвания
  • Изпитвания на високо напрежение
  • Изпитване за плътност на дима БДС IEC 1034-2