Силови кабели

Тази група кабели се използва за изграждане на електрически инсталации за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинални напрежения - 0,6/1,0 kV. Могат да бъдат полагани на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи. Кабелите са с медни токопроводими жила, PVC или омрежен полиетилен изолация и PVC-обвивка. Двойна или каучукова обвивка може да се използва с цел подобряване на защитата срещу механично въздействие.
 

 

    СВТ-с  СВТ-жс
     
  CBBн/A
     
  ПВО