Инсталационни проводници

 

Тези проводници представляват най-голямата група проводници и могат да бъдат използвани за окабеляване на електрически инсталации на машини и съоръжения, в жилищни и промишлени сгради. Проводниците могат да бъдат с едно или повече жила, със или без защитна обвивка, с гъвкави или масивни медни токопроводими жила, с PVC-изолация и PVC-обвивка, плоски или кръгли. Използването на различни изолационни материали, позволява употреба на проводниците в различни климатични зони.

  ​

  H05V-U, H07V-U
     
  H05V2-U, H07V2-U
     
  H07V-R
     
  H05V2-R, H07V2-R
     
  H05V-K, H07V-K
     
  H05V2-K, H07V2-K
     
  H07V-K FR
     
  NYIFY
     
  FLAT CABLES
     
  ПВВ-Б1
     
  ПВВ-МБ1
     
  ПВУ-А1
   
  ПВУ-А2
     
  ПВА2 3kV
     
  ПММ