Радиочестотни и тончестотни проводници и кабели

Радиочестотните кабели са предназначени за изграждане на мрежи, пренасящи сигнали във високочестотни съоръжения, контролни и измервателни устройства и уреди, за пренасяне на данни във високочестотни информационни и локални компютърни мрежи.
Тончестотните проводници свързват микрофонни или други източници на напрежение до 220 V със звукова честота до 20 kHz към усилвателни или предусилвателни устройства с изисквания за запазване на звуковия сигнал при зададени честоти.
Електро-механичните свойства на тези кабели позволяват използването им за работа с високи честоти на всички нива на модерните технологии.

 


  ​

  RK, RG
     
  RK 75-5-341A, RK 75-5-343 A
     
  ТЧП, ТЧП-К
     
  Loudspeaker cable
     
  ПРПМ
     
  ПРПВ
     
  ППВР
     
  ППВАР
     
  ПТПВ
     
  ШТРВШ