ГАМАКАБЕЛ е един от най-големите производители на кабели и проводници в България. Тя е създадена през 1975 година на обща площ от 70 000 квадратни метра в северната индустриална зона на град Смолян.

ГАМАКАБЕЛ включва три производствени участъка, складове и спомагателни звена. Компанията прилага всички класически технологии за производство на електрически кабели и проводници. Производствените участъци са добре оборудвани с модерни машини от водещи доставчици на машини за кабелната промишленост: изтеглящи машини HENRICH и NIEHOFF, усукващи машини NIEHOFF и SAMP (Италия), SETIC(Франция) , екструдери MAILLEFER (Швейцария), както и други есктрудери от Австрия и Италия, оплитащи машини WARDWELL от САЩ и SPIRKA - Германия. Използват се и други машини и специални съоръжения, конструирани и произведени в България.

През второто тримесечие на 2008 година в ГАМАКАБЕЛ стартира производство на безкислородно медно жило, произведено на инсталация за непрекъснато вертикално леене по технология на UPCAST Финландия. Произвежданият продукт е със съдържание на кислород под 2 ppm и е приложим за произвеждане на жила до 0,05 mm.

Функциониращото модерно оборудване и висококвалифициран технически персонал, гарантиращи високо качество на продукцията са направили ГАМАКАБЕЛ известна както в България, така и в чужбина.

ГАМАКАБЕЛ разполага със собствена Централната изпитвателна лаборатория за проверка и гарантиране на качеството на произвежданите продукти. Съвременното оборудване на лабораторията прави възможно извършването на широк спектър от изпитвания.

Кабелите и проводниците се произвеждат в съответствие със следните стандарти:HD, EN, IEC, DIN VDE, BS, ASTM, MIL, ГОСТ, БДС. Специални видове кабели се произвеждат в съответствие с технически спецификации на компанията. Фирмата произвежда и кабели по спецификация на клиента.

ГАМАКАБЕЛ поддържа библиотека от широк фонд стандартизационни документи, публикации и нововъведения в областта на оборудване, технологии и материали в кабелната индустрия.

Продукцията на ГАМАКАБЕЛ е добре известна в, Германия, Русия, Белгия, Франция, Обединени арабски емирства, Гърция, Финландия, Австрия и други страни от Близкия и Далечния изток, Африка и Азия. Износът за тези страни представлява повече 50 % от общите продажби на дружеството.

През 1999 г. фирмата получи сертификат за Система за управление в съответствие с БДС ЕN ISO 9001 от TUV Rheinland и до момента я поддържа успешно.

Отчитайки новите тенденции и последните предизвикателства на пазара на кабели, следвайки изискванията на европейските директиви, ръководството и персонала на ГАМАКАБЕЛ се стремят да предлагат висококачествени продукти, изпълняващи изискванията за безопасност , както и нови продукти.

Високото качество на продуктите и услугите и непрекъснатото повишаване на удовлетвореността на клиентите на фирмата са основен и най-важен приоритет. Това прави ГАМАКАБЕЛ надежден и желан производител и бизнес партньор.

 

До всички акционери на "ГАМАКАБЕЛ" АД

Документ-препратка към публикуваната информация през 2012 г.
Програма за добро корпоративно управление
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите