МЕДНО ЖИЛО БЕЗКИСЛОРОДНО


Технически данни

Продукт: Медно жило с диаметър (8±0.40) мм, произведен чрез непрекъснато леене по технология “UPCAST”
Стандарт: БДС EN 1977:2003
Материал: Медни катоди Cu-CATH-1 по БДС EN 1978:2002.
Химичен състав:

Cu – 99.99%
ppm
Ag Al As Bi Cd Co Cr Fe Mg Mn NI S
6.56 <0.080 1.23 0.348 <0.35 0.303 0.208 8.627 <0.10 <0.11 <0.20 5.257
                       
P Pb Sb Se Si Sn Te Zn Zr H O  
0.75 0.728 1.123 <0.65 1.16 <0.65 <2,7 <1.1 <0.090 0.30 <2.0  Физически свойства:
Якост на опън : min 170 MPa
Относително удължение : min 40 %
Специфично ел.съпротивление при 20°C: max. 0.01707 Ω.mm2/m

Опаковка: Жилото се доставя на кангали с тегло приблизително 3000 кг. Кангалите се транспортират на дървени палети, укрепени с пластична лента. Всеки кангал се обвива със защитно стреч-фолио за предпазване от вредни външни влияния. Повърхността на жилото е покрита със слой от антикорозионна синтетична вакса против оксидация по време на транспорт и съхранение.

 

 

 

МЕДНИ ТОКОПРОВОДИМИ ЖИЛА

 


Приложение

За токопроводими жила на различните видове кабели, проводници и шнурове.

Технически данни

  • произведен съгласно БДС IEC 60228
  • токопроводимите жила могат да се произвеждат на различни по размер метални и дървени барабани
  • жилата от 1,5 mmдо 10 mm- клас 1 могат да се произвеждат и на метални контейнери

 


Конструкция на проводника

  • плътни токопроводими жила клас 1 по БДС IEC 60228
  • усукани токопроводими жила клас 2, 5, 6 по БДС IEC 60228 
 
 
Сечение на жилата клас 1 по БДС IEC 60228 клас 2 по БДС IEC 60228
  Тегло Диаметър на жилото Тегло
мм2   кг/км мм кг/км
0,50     4,8  0,9  4,8
0,75     7,2  1,1  7,2
1,00     9,6  1,3  9,6
 1,50     14,4  1,6 14,4
 2,50    24,0  2,0 24,0
 4,00    38,4  2,5  38,4
 6,00    57,6  3,1  57,6
 10,00      96,0  4,0  96,0
 16,00      153,6   5,0 153,6
 25,00        6,3  240,0
35,00       7,4  336,0
50,00       8,7  480,0
70,00      10,5  672,0
95,00      12,3  912,0
     
 Сечение на жилата  клас 5 по БДС IEC 60228 клас 6 поБДС IEC 60228 
Диаметър на жилото Тегло Диаметър на жилото Тегло
 мм2  мм кг/км мм кг/км
0,50  0,9     4,8 0,9   4,8
0,75  1,2     7,2 1,1   7,2
1,00  1,3     9,6 1,3   9,6
 1,50   1,6    14,4 1,6  14,4
 2,50  2,0    24,0 2,2  24,0
 4,00  2,5    38,4 2,9  38,4
 6,00  3,2    57,6 3,7  57,6
 10,00    5,0    96,0 4,6  96,0
 16,00    5,8  153,6 6,0 153,6 
 25,00    7,3  240,0    
35,00   9,1  336,0    
50,00   11,0    480,0    
70,00   13,4    672,0    
95,00   14,2    912,0    
120,00     16,2    1152,0