J-Y(St)Y...Lg  кабелПриложение

За свързване на елементи от информационни, контролни и измервателни системи, както и на елементи в управляващи системи от дискретното производство. Кабелите са подходящи и за осъществяване на звукова комуникация в телекомуникационни системи.

Технически данни

 • произведен съгласно DIN VDE 0815
 • номинално напрежение : 300 V (допуска се достигане на стойност от 600 V за 6 s/min)
 • изпитвателно напрежение жило/жило : 800 V ; жило/екран : 800 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 20 °C, min 200 MΩ x km
 • съпротивление на проводниците (в контур): 130 (за ф 0.6) и 73,2 (за ф 0,80), Ω/km
 • работен капацитет при 800 Hz : max 150 pF/m
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • експлоатация при температура на околната среда: при подвижно приложение: - 5 °C до +50 °C; при неподвижен монтаж: -30 °C до +50 °C
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж: при подвижно приложение : 7,5D; при неподвижен монтаж : 5D (D - диаметър на кабела)
 • поведение при горене-устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: сив

Конструкция на кабела

 • жила: медни или калайдисани медни проводници с диаметри 0,60 mm и 0,80 mm
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка YI1 по DIN VDE 0207-4
 • изолираните жила са усукани по двойки
 • двойките изолирани жила усукани в сноп
 • лента: обвивка от синтетично фолио
 • екран: електростатичен екран от едностранно Al фолио с контактно Cu калайдисано жило под него с диаметър: за кабели до 10 двойки - 0,40 mm; за кабели над 10 двойки - 0,60 mm
 • външна обвивка: PVC пластификат марка YM1 по DIN VDE 0207-5

Обозначение на кодировката

 • J - инсталационен кабел
 • Y - PVC -изолация или PVCобвивка
 • St - статичен екран
 • Lg - двойки, усукани на слоеве

Цвят на изолираните жила съгласно DIN VDE 0815

 • Цветът на всяко a-жило от първата двойка на всеки повив трябва да бъде червен, а във всички останали двойки трябва да бъде бял.
 • Цветът на b-жилото е син, жълт, зелен, кафяв, черен, като се повтаря непрекъснато в следната последователност:

 

 

Пореден номер на двойката
Цвят на b-жилото
1, 6, 11, 16, 21, 26
син
2, 7, 12 , 17, 22, 27
жълт
3, 8, 13, 18, 23, 28
зелен
4, 9, 14, 19, 24, 29
кафяв
5, 10, 15, 20, 25, 30
черен