Приложение

Кабелите са предназначени за монтаж във вериги за предаване на сигнали във високочестотната техника, контролно-измервателни апаратури и прибори, за предаване на данни във високочестотни информационни системи и локални компютърни мрежи, като радиоантени, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници. Електрическите и механични показатели правят тези кабели приложими в областта на съвременните технологии за работа при високи честоти.
 
 
RK - Радиочестотни коаксиални кабели с плътна изолация и екран от медна оплетка
 
 


Технически данни

 • произведени съгласно БДС 6483-87, технически спецификации на ГАМАКАБЕЛ и ГОСТ 11326.0
 • експлоатация при температура на околната среда:
за външна обвивка от светостабилизиран полиетилен: - 40 °C до +50 °C
за външна обвивка от PVC пластификат: - 30 °C до +60 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж: при подвижно приложение : 20D; при неподвижен монтаж : 5D (D - диаметър на кабела)
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • устойчиви на въздействие на вибрации с честота от 1 to 5000 Hz в продължение на 3 h
 • устойчиви на понижено атмосферно налягане, до 0,67 kPa
 • устойчиви на повишено атмосферно налягане, до 294 kPa
 • устойчиви на повишена влажност на въздуха до 98%
 • диелектрична константа - за изолация от плътен полиетилен: 2,35

Конструкция на кабела

 • жила:  медни или калайдисани медни - вътрешен проводник
 • изолация на жилата:  плътен полиетилен
 • екран:  медна оплетка или калайдисана медна оплетка с плътност min 90 %
 • външна обвивка: светостабилизиран полиетилен в черен цвят или PVC пластификат в бял, сив или черен цвят
 
 
RG - Радиочестотни коаксиални кабели с пореста изолация и екран от медна оплетка
 


Технически данни

 • произведени съгласно БДС 6483-87, технически спецификации на ГАМАКАБЕЛ и ГОСТ 11326.0
 • експлоатация при температура на околната среда: -30 °C до +60 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж: при подвижно приложение : 20D; при неподвижен монтаж : 5D (D - диаметър на кабела)
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • устойчиви на въздействие на вибрации с честота от 1 to 5000 Hz в продължение на 3 h
 • устойчиви на понижено атмосферно налягане, до 0,67 kPa
 • устойчиви на повишено атмосферно налягане, до 294 kPa
 • устойчиви на повишена влажност на въздуха до 98%
 • диелектрична константа - за изолация от порест полиетилен : 1,60

Конструкция на кабела

 • жила: масивни медни жила - вътрешен проводник
 • изолация на жилата: порест полиетилен
 • екран: медна оплетка или двоен екран от Al фолио и медна или калайдисана медна оплетка с плътност min 90 %, max 100%
 • външна обвивка: PVC пластификат в бял, сив или черен цвят