CBBн/A  кабел

Приложение

За неподвижно полагане в обществени обекти при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти, със защита от механични повреди. Кабелите са приложими за полагане в места с повишени изисквания към пожаробезопасност - във вътрешни помещения, в тунели, канали, шахти, в изкопни ями, в бетон, във вода, в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания.