СВТ-с кабел
СВТ-жс кабел

 


Приложение

За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи, при номинални напрежения Uo/U 0,6 до1 kV с честота 50 Hz. Кабелът е устойчив на атмосферни влияния и слънчева радиация.