Li14YC14Y кабел


Li14YC14Y


Приложение

Безхалогенни контролни кабели с изолация и обвивка от специален термопластичен еластомер, предназначени за употреба в измервателни устройства, във вериги за управление и предаване на данни, в цифрово-програмни машини, в компютри, в конвейeрни линии и други промишлени приложения.
Тези износо и абразивно устойчиви кабели са приложими за работа при високи температури и при ниски температури.
Подходящи са за употреба в сухи, влажни и мокри помещения, а също и на открито.
Подходящи са за гъвкаво приложение, без да са подложени на опън.
Защитният екран осигурява предаване на честотни сигнали без смущения. Li14YC14Y.pdf

TPE - гъвкав проводникПриложение

За кабелни накрайници към акумулаторни батерии и връзки между източници на ел.ток и подвижни и неподвижни консуматори

Технически данни

 • номинално напрежение Uo/U: 450 / 750 V
 • изпитвателно напрежение: 5000 V
 • работен температурен диапазон: - 40°C до + 105 °C
 • минимален радиус на огъване: 15D (D - външен диаметър на проводника)
 • съотв. с RoHS Direktive 2002/95/EC
 • съответствие с IEC 60332-1 само за проводници с изолация TPE категория "Vo" - по заявка

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 или 6 по БДС IEC 60228, сечение - 25; 35; 50; 70 мм2
 • изолация: специален TPE компаунд, възможност за категория "Vo"

Цвят на изолацията: по заявка


КАБЕЛ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ,
УСТОЙЧИВ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОГЪН ПО IEC 60332-3


Сигнален кабел с гъвкави Cu жила, PVC- изолация и обвивка, екран от Al фолио, устойчив на въздействие на огън, за номинално напрежение 220 V

Приложение

Като сигнални кабели в пожароизвестителни инсталации, работещи на номинално напрежение 220 V.
Кабелите са с устойчиви на огън PVC материали за изолация и обвивка, подходящи за вътрешен неподвижен монтаж в обекти с наличие на риск от пожар за хора, животни и имущество. Наличието на екран осигурявя стабилни работни параметри със защита от електромагнитни смущения.

Технически данни

 • Произведен в съответствие с техническа документация на Гамакабел
 • Номинално напрежение: 220 V
 • Максимално напрежение: 450 V
 • Изпитвателно напрежение : 2 kV
 • Минимално изолационно съпротивление при 20°C: 200 MΩ x km
 • Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила: +70 °C.
 • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • Работна температура -25°C до +70°C
 • Минимален радиус на огъване: 12 x D (D – външен диаметър на кабела)
 • Поведение при горене: устойчив на въздействието на пламък по IEC 60332-3, Категория C (EN50266-2); IEC 60332-1 (EN 50265-2-1).
 • Цвят на външната обвивка: червен


Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 на гъвкавост по IEC 60 228
 • изолация на жилата: PVC-пластификат, марка TI1 по HD 21 устойчив на въздействие на огън с кислороден индекс мин 28%
 • лента: обвивка от полиестерно фолио
 • екран: от Al/POL фолио – 100%
 • дренажна жица – Cu/ калайдисана Cu
 • външна обвивка: PVC-пластификат, марка TM1 по HD 21 устойчив на въздействие на огън с кислороден индекс мин. 28%.


Цвят на изолираните жила

Брой жила:

 • двужилни - черен, червен
 • трижилни - черен, червен, син
 • четирижилни - черен, червен, син, бял


ADR - многожилни кабели за транспортни средстваПриложение

Гъвкави многожилни кабели, приложими в управляващи системи на транспортни средства, при които се изисква особена гъвкавост и повишена устойчивост на външни въздействия - масло, огън и др.

Технически данни

 • номинално напрежение : 60 V
 • изпитвателно напрежение : 2500 V
 • работна температура: - 40 °C до +80 °C
 • специални характеристики:
маслоустойчивост - IEC 60227.1
устойчивост на въздействие на огън - IEC 60332-1
 • в съответствие с изискванията на ADR за кабели в транспортни средства и изискванията на клиента


Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 в съответствие с IEC 60 228
 • изолация на жилата: PVC пластификат тип TI1 в съответствие с EN 50363-3
 • вътрешна обвивка: PVC пластификат тип TM2/TM1 в съответствие с Ех 50363-4
 • външна обвивка: PUR-материал в съответствие с ISO 4141

 

Цвят на изолираните жила съгласно DIN 47100


Цвят на външната обвивка черен - RAL 9005


ШТРВШ кабелПриложение

За свързване на телефонна розетка с телефонен апарат, а така също и за подвижни електрически уреди и апарати с неподвижна точка в съобщителната, радио- и измерителна техника.

Технически данни

 • произведен съгласно БДС 1597-91 и техническа спецификация ТС 01-04-07 А на ГАМАКАБЕЛ
 • номинално напрежение: 100 V
 • изпитвателно напрежение: 1000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията : min 4000 MΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : + 160 °C
 • износоустойчивост-брой цикли в прав вид -100 000
 • студоустойчивост : динамично изпитване: - 15 °C ; статично изпитване: - 40 °C
 • експлоатация при температура на околната среда: при подвижно приложение: - 5 °C до + 50 °C; при неподвижен монтаж : - 30 °C до +50 °C
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване : при подвижно приложение: 15 D ; при неподвижен монтаж : 4 D (D - диаметър на проводника)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка : бял, черен или по заявка на клиента

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI 2 по БДС HD 21.1
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TM 2 по БДС HD 21.1

Цвят на изолираните жила:

 

Брой жила
Цвят на изолацията на жилата
2
бял, кафяв
3
бял, кафяв, зелен
4
бял, кафяв, зелен, жълт
5
бял, кафяв, зелен, жълт, червен
6
бял, кафяв, зелен, жълт, червен, син