ПММ Приложение

Проводник малогабаритен за монтаж в слаботокови инсталации и устройства, където се изисква висока гъвкавост и малък радиус на огъване при монтаж.