ПВ-А2 3 kVПриложение

За монтаж при малки радиуси на огъване и повишени изисквания за гъвкавост на проводника, в инсталации на машини, апарати, прибори и табла.

 

ПВА2_3_kV.pdf