FLAT CABLESFLAT CABLES със защитен проводникПриложение

За неподвижно полагане върху или под мазилка в осветителни мрежи или силови инсталации на жилища и сгради.


FLAT_CABLES.pdf