Печат

H07V-К FR

Приложение

За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване. Кабелите са с изолация тип LS FR с понижено димо- и газоотделяне и повишена устойчивост на въздействие на огън в съответствие с БДС IEC 60332-3, категория А и са предназначени да работят в условия с такива изисквания

Технически данни

 

 • произведен съгласно БДС HD 21.3
 • номинално напрежение: Uo/U = 450/750 V
 • напрежение на изпитване: 2500 V
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатация при температура на околната среда : - 40 °C до +65 °C
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж : 10D (D - външен диаметър на проводника)
 • поведение при горене-устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-3 категория А и DIN VDE 0472 част 804, тест В.

 

Конструкция

 

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация: PVC пластификат тип LS FR марка TI2 по БДС HD 21.1, с повишени изисквания към физико-механичните показатели и кислороден индекс - min 32%

 

Цвят на жилата


Цвят на изолацията на жилата

 • жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен

 

H07V-K_FR.pdf