H07V-К FR

Приложение

За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване. Кабелите са с изолация тип LS FR с понижено димо- и газоотделяне и повишена устойчивост на въздействие на огън в съответствие с БДС IEC 60332-3, категория А и са предназначени да работят в условия с такива изисквания

H07V-K_FR.pdf