H05V2-K
H07V2-K

Приложение

За монтаж при повишени изисквания за гъвкавост на проводника, в осветителни мрежи и силови инсталации, за монтаж в контролни табла, машини и съоръжения, с повишена работна температура.


H05V2-K_H07V2-K.pdf