H05V-K
H07V-KПриложение

За монтаж при малки радиуси на огъване и повишени изисквания за гъвкавост на проводника, в инсталации на машини, апарати, прибори и табла.


H05V-K_H07V-K.pdf