H05V2-R
H07V2-R

Приложение

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в контролни табла, машини и съоръжения, с повишена работна температура.


H05V2-R_H07V2-R.pdf