H07V-R

Приложение

За неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации, за монтаж в контролни табла, машини и съоръжения.
H07V-R.pdf