H05V2-U
H07V2-U

Приложение

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, с повишена работна температура.