H03V2V2-F  кръгъл кабел
H03V2V2H2-F  плосък кабел

Приложение

За свързване на битови електрически уреди, прибори и апарати към електрическата мрежа.


H03V2V2-F_H03V2V2H2-F.pdf