Печат
GAMAFLEX 10-JZ H
GAMAFLEX 10-OZ HПриложение

Като контролни и захранващи кабели във вериги на уреди, апарати, инсталации и устройства на металообработващи машини, транспортни съоръжения, поточни линии, техника за автоматично регулиране, работещи при номинални напрежения Uo/U 300/500 V. Кабелите са подходящи за обществени сгради, автомобилни паркове, климатични и хладилни инсталации, оборудване и други области с наличие на риск от пожар за хора, животни и имущество. Кабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те трябва да се полагат на открито с UV-защита и само при спазване на температурния диапазон.

Технически данни

 • произведен съгласно техническа спецификация ТС 03-40-08 A на ГАМАКАБЕЛ и БДС HD 21.14
 • номинално напрежение: Uo/U 300/500 V
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 20 °C: min 20 GΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: -30 °C** до +70 °C;
за неподвижно полагане : -40 °C до +80 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температураИнструкция за експлоатация и монтаж.pdf

 • минимален радиус на огъване при монтаж :
при подвижно приложение: 15 D;
при неподвижно полагане : 4 D
(D - външен диаметър на кабела)
 • плътност на дима съгласно EN 50268 / IEC 61034
 • корозионно действие на отделяните газове, съгласно EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на огън по БДС IEC 60332-3, Категория В и IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: сив - RAL 7001

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: безхалогенен компаунд марка TI6 по БДС HD 21.14
 • външна обвивка:  безхалогенен компаунд марка TМ7 по БДС HD 21.14
 • LS0H – материал за изолация и обвивка Low Smoke Zero Halogen-free

Маркировка на изолираните жила съгласно БДС EN 50334

GAMAFLEX 10-OZ H - всички жила - черни, с цифрова маркировка
GAMAFLEX 10-JZ H  - всички жила - черни, с цифрова маркировка и жълто-зелено жило във външния слой


GAMAFLEX_10-JZ_H_GAMAFLEX_10-OZ_H.pdf