Печат
КАБЕЛ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ,
УСТОЙЧИВ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОГЪН ПО IEC 60332-3


Сигнален кабел с гъвкави Cu жила, PVC- изолация и обвивка, екран от Al фолио, устойчив на въздействие на огън, за номинално напрежение 220 V

Приложение

Като сигнални кабели в пожароизвестителни инсталации, работещи на номинално напрежение 220 V.
Кабелите са с устойчиви на огън PVC материали за изолация и обвивка, подходящи за вътрешен неподвижен монтаж в обекти с наличие на риск от пожар за хора, животни и имущество. Наличието на екран осигурявя стабилни работни параметри със защита от електромагнитни смущения.

Технически данни

 • Произведен в съответствие с техническа документация на Гамакабел
 • Номинално напрежение: 220 V
 • Максимално напрежение: 450 V
 • Изпитвателно напрежение : 2 kV
 • Минимално изолационно съпротивление при 20°C: 200 MΩ x km
 • Максимално допустима температура на нагряване на токопроводимите жила: +70 °C.
 • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • Работна температура -25°C до +70°C
 • Минимален радиус на огъване: 12 x D (D – външен диаметър на кабела)
 • Поведение при горене: устойчив на въздействието на пламък по IEC 60332-3, Категория C (EN50266-2); IEC 60332-1 (EN 50265-2-1).
 • Цвят на външната обвивка: червен


Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 на гъвкавост по IEC 60 228
 • изолация на жилата: PVC-пластификат, марка TI1 по HD 21 устойчив на въздействие на огън с кислороден индекс мин 28%
 • лента: обвивка от полиестерно фолио
 • екран: от Al/POL фолио – 100%
 • дренажна жица – Cu/ калайдисана Cu
 • външна обвивка: PVC-пластификат, марка TM1 по HD 21 устойчив на въздействие на огън с кислороден индекс мин. 28%.


Цвят на изолираните жила

Брой жила:

 • двужилни - черен, червен
 • трижилни - черен, червен, син
 • четирижилни - черен, червен, син, бял


КАБЕЛ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ