GAMAFLEX-PUR
Гъвкави контролни кабели с PVC-изолация и PUR-обвивка
Приложение

Гъвкави контролни кабели за номинално напрежение Uo/U до 300/500 V, които притежават много висока якост и устойчивост на изтриване, на въздействие на масла и хидролиза.
Кабелите са приложими за монтаж в машини, съоръжения и промишлени инсталации, както и на всички труднодостъпни места, при които се изисква особена гъвкавост и повишени износоустойчивост, масло- и водоустойчивост.
Подходящи са за подвижно полагане, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън, както и за неподвижен монтаж.
Кабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те трябва да се полагат на открито само при спазване на температурния диапазон.

Технически данни

 • адаптирани към: HD 21.1; HD 22.10; DIN VDE 0205/407
 • в съответствие с ТС 03-60-08А на Гамакабел АД
 • номинално напрежение: U0/U = 300/500V
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • специфично обемно съпротивление на изолацията: min 20 MΩ x km
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: - 5 °C до +70 °C;
за неподвижно полагане: -40 °C до +80 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж:
при подвижно приложение - 12.5 D;
при неподвижен монтаж - 4 D
(D - външен диаметър на кабела)

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 в съответствие с IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 в съответствие с HD 21.1
 • външна обвивка: специален PUR материал
 
 
Маркировка на изолираните жила - съгласно HD 308 S2
Цвят на външната обвивка - сив RAL 7001 или друг по заявка
 
 
Специални характеристики

 • маслоустойчивост - 168 h x 100 °C
 • устойчивост на хидролиза - 168 h x 80 °C
 • якост на разкъсване - min 35 N/mm2
 • устойчивост на въздействие на огън – в съответствие с IEC 60332-1/EN 50265-2-1