GAMAFLEX-JZ BLACK 0,6/1 kV COLD  кабел
Приложение

Кабелите се използват в управляващи и силови вериги в машини, съоръжения и промишлени инсталации, производствени линии и оборудване за автоматизация и контрол, за номинално напрежение 0,6 /1kV.
Подходящи са за монтаж при ниски температури, за подвижно полагане, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън, както и за неподвижен монтаж.
Кабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те трябва да се полагат на открито само при спазване на температурния диапазон. Черната, специална PVC обвивка с UV - устойчивост. Не са подходящи за директно полагане под земя.


Технически данни

 • в съответствие с Техническа спецификация на Гамакабел, адаптирани към: HD 21.13
 • номинално напрежение: U0/U = 0,6/1 kV
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70°C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160°C
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°C : min 20 GΩ x cm
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: -25 °C** до +70 °C; • за неподвижно полагане : -40 °C до +70 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температура: -40 °C
 • монтаж при минимална температура: -15°C
 • минимален радиус на огъване при монтаж:
при подвижно приложение - 15 D;
при неподвижен монтаж - 4 D
(D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействие на пламък съгласно IEC 332-1
 • цвят на външната обвивка - черна, UV - устойчива


Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 в съответствие с IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI4 в съответствие с HD 21.1
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TM4 в съответствие с HD 21.1


Маркировка на изолираните жила съгласно БДС EN 50334

GAMAFLEX-JZ BLACK 0,6/1 kV COLD - всички жила - черни, с цифрова маркировка и жълто-зелено жило във външния слой

 

 

Брой и сечение на жилата
Външен диаметър
Тегло на медта
Тегло на кабела
бр. х мм2
мм
кг/км
кг/км
6 х 6,00
18
346
592