H05VV5-F  кабелПриложение

Използват се за монтаж във вериги за управление, сигнализация и контрол, в машини, лентови транспортьори и производствени линии.

Технически данни

 • произведен съгласно БДС HD 21.13
 • номинално напрежение: Uо/U = 300/500 V
 • напрежение на изпитване: 2000V за 5 min
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70°C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160°C
 • експлоатация при температура на околната среда:
при подвижно приложение: - 5 °C до +70 °C; при неподвижен монтаж : - 40 °C до +70 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж :
при подвижно приложение: - 15 D; при неподвижен монтаж : - 4 D (D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: сив - RAL 7001 или друг по заявка на клиента

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 по БДС HD 21.1
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TМ5 - маслоустойчив по БДС HD 21.1

Цвят на изолираните жила

 • цветовете на изолацията на отделните жила са съгласно БДС EN 50334 (HD 186) : черни жила с бяла цифрова маркировка и едно жълто-зелено жило в последния повив на каблирания сноп
 • алтернативно - за конструкции с брой на жилата от 2 до 5, маркировката може да съответства на БДС HD 308