GAMAFLEX 600-JZ YCY  кабел
GAMAFLEX 600-OZ YCY  кабел
Приложение

Като контролни и захранващи кабели във вериги на уреди, апарати, инсталации и устройства на металообработващи машини, транспортни съоръжения, поточни линии, техника за автоматично регулиране, работещи при номинални напрежения 0.6/1 kV. Kабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Кабелите могат да бъдат полагани на открито без UV-защита и само при спазване на експлоатационните условия Подходящи са както за неподвижен монтаж, така и за гъвкави приложения, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън. Предаването на сигнали и импулси без смущения се осигурява от екран с висока плътност.
Кабелите не са предназначени за директно полагане под земя и под вода


Технически данни

 • произведен съгласно БДС EN 50525
 • номинално напрежение: Uo/U = 0,6/1 kV
 • напрежение на изпитване:  4000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°C: min 20 GΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70°C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: - 15 °C** до +70 °C; за неподвижно полагане: -40 °C до +80 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температура
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж : при подвижно приложение - 15 D; при неподвижен монтаж - 6 D (D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: черна /RAL 9005/,  UV - устойчива съгл. БДСEN 60068-2-9


Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 по EN 50363-3
 • вътрешна обвивка: PVC пластификат марка TM2 по EN 50363-4-1
 • екран: медна калайдисана оплетка с плътност 85±5%
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TМ2 по EN 50363-4-1


Маркировка на изолираните жила съгласно БДС EN 50334

GAMAFLEX 600-JZ YCY - всички жила - черни, с цифрова маркировка и жълто-зелено жило във външния слой
GAMAFLEX 600-OZ YCY - всички жила - черни, с цифрова маркировка