GAMAFLEX 600-JZ  кабел
GAMAFLEX 600-OZ  кабел
 
 Приложение

Като контролни и захранващи кабели във вериги на уреди, апарати, инсталации и устройства на металообработващи машини, транспортни съоръжения, поточни линии, техника за автоматично регулиране, работещи при номинални напрежения 0.6/1 kV. Kабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те могат да се полагат на открито при фиксиран монтаж без ултравиолетова защита и само при спазване на температурния диапазон. Подходящи са за подвижно полагане, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън, както и за неподвижен монтаж. Кабелите не са предназначени за директно полагане под земя и под вода

Технически данни

 • произведен съгласно БДС EN 50525
 • номинално напрежение: Uo/U = 0,6/1 kV
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°C: min 20 GΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70°C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: - 15 °C** до +70 °C; за неподвижно полагане: -40 °C до +80 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температура
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж : при подвижно приложение - 15 D; при неподвижен монтаж - 4 D (D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • UV устойчиви съгл. БДСEN 60068-2-9

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 по EN 50363-3
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TМ2 по EN 50363-4-1

Цвят на изолираните жила

 • черни, с цифрова маркировка по EN 50334 и жълто-зелено жило, изработено съгл. EN 60445


GAMAFLEX 600-JZ всички жила черни, с цифрова маркировка и жълто-зелено жило във външния слой
GAMAFLEX 600-OZ всички жила черни, с цифрова маркировка