Печат
GAMAFLEX 40-JB CY  кабел
GAMAFLEX 40-OB CY  кабел
Приложение

Като контролни и захранващи кабели във вериги на уреди, апарати, инсталации и устройства на металообработващи машини, транспортни съоръжения, поточни линии, техника за автоматично регулиране, работещи при номинални напрежения Uo/U 300/500 V. Подходящи са за подвижно полагане, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън, както и за неподвижен монтаж. Кабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те трябва да се полагат на открито с UV-защита и само при спазване на температурния диапазон


Технически данни

 • произведен съгласно техническа спецификация ТС 03-15-02 A на ГАМАКАБЕЛ
 • номинално напрежение: Uo/U = 300/500 V
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70 °C: min 20 GΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: - 15 °C** до +70 °C; за неподвижно полагане: -40 °C до +80 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температура
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж : при подвижно приложение - 20 D; при неподвижен монтаж - 6 D (D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: прозрачен

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 по БДС HD 21.1
 • вътрешна обвивка: PVC пластификат марка TМ2 по БДС HD 21.1
 • екран: медна калайдисана оплетка с плътност 85±5%
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TМ2 по БДС HD 21.1

Цвят на изолираните жила

 • GAMAFLEX 40-JB CY - с жълто-зелено защитно жило
 • GAMAFLEX 40-OB CY - без жълто-зелено защитно жило
 • до 5 жила - цвят на жилата по БДС HD308 S2
 • над 5 жила - цвят на жилата по ТС 03-15-02 A

 

 

бр. жила
Кабели без жълто-зелено жило
Кабели с жълто-зелено жило
2
кафяв, син
-
3
кафяв, черен, сив
жълто-зелен, син, kафяв
4
син, кафяв, черен, сив
жълто-зелен, кафяв, черен, сив
5
син, кафяв, черен, сив, черен
жълто-зелен, син, кафяв, черен, сив
6
бял, черен, син, кафяв, сив, червен
жълто-зелен, бял, черен, син, кафяв, сив
7
бял, черен, син, кафяв, сив, червен, виолетов
жълто-зелен, бял, черен, син, кафяв, сив, червен
8
бял, черен, син, кафяв, сив, червен, виолетов, розов
жълто-зелен, бял, черен, син, кафяв, сив, червен, виолетов
9
бял, черен, син, кафяв, сив, червен, виолетов, розов, оранжев
жълто-зелен, бял, черен, син, кафяв, сив, червен, виолетов, розов
10
-
жълто-зелен, бял, черен, син, кафяв, сив, червен, виолетов, розов, оранжев


GAMAFLEX_40-JB_CY_GAMAFLEX_40-OB_CY.pdf