GAMAFLEX 25-JZ CY  кабел
GAMAFLEX 25-OZ CY  кабел
Приложение

Като контролни и захранващи кабели във вериги на уреди, апарати, инсталации и устройства на металообработващи машини, транспортни съоръжения, поточни линии, техника за автоматично регулиране, работещи при номинални напрежения Uo/U 300/500 V. Подходящи са за подвижно полагане, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън, както и за неподвижен монтаж. Кабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те трябва да се полагат на открито с UV-защита и само при спазване на температурния диапазон

Технически данни

 • произведен съгласно техническа спецификация ТС 03-17-02 A на ГАМАКАБЕЛ
 • номинално напрежение: Uo/U = 300/500 V
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70 °C: min 20 GΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: - 15 °C** до +70 °C; за неподвижно полагане: -40 °C до +80 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температура
 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж : при подвижно приложение - 20 D; при неподвижен монтаж - 6 D (D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: сив RAL7001 или друг по желание

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 по БДС HD 21.1
 • лента: обвиване с полиестерно фолио
 • екран: медна калайдисана оплетка с плътност 85±5%
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TМ2 по БДС HD 21.1

Маркировка на изолираните жила съгласно БДС EN 50334

 • GAMAFLEX 25-OZ CY - черни жила с цифрова маркировка
 • GAMAFLEX 25-JZ CY  - черни жила с цифрова маркировка и жълто-зелено жило във външния слой