GAMAFLEX 10-JZ  кабел
GAMAFLEX 10-OZ  кабел
Приложение

Като контролни и захранващи кабели във вериги на уреди, апарати, инсталации и устройства на металообработващи машини, транспортни съоръжения, поточни линии, техника за автоматично регулиране, работещи при номинални напрежения Uo/U 300/500 V . Подходящи са за подвижно полагане, без постоянно повтарящи се движения, без натоварване на опън, както и за неподвижен монтаж. Кабелите са приложими в суха, влажна и мокра среда, при нормални механични натоварвания. Те трябва да се полагат на открито с UV-защита и само при спазване на температурния диапазон.


Технически данни

 • произведен съгласно техническа спецификация ТС 03-11-01 C на ГАМАКАБЕЛ
 • номинално напрежение: Uo/U = 300/500 V
 • напрежение на изпитване: 4000 V
 • специфично обемно съпротивление на изолацията при 70 °C: min 20 GΩ x cm
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила : + 70 °C
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 s : +160 °C
 • експлоатационни условия:
за подвижно полагане: - 15 °C** до +70 °C; за неподвижно полагане: -40 °C до +80 °C
** изпитване в съответствие с EN 60811-1-4: огъване, удар и удължение при ниска температура


 • монтаж при минимална температура : - 5 °C
 • минимален радиус на огъване при монтаж : при подвижно приложение - 15 D; при неподвижен монтаж - 4 D (D - външен диаметър на кабела)
 • поведение при горене - устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 60332-1
 • цвят на външната обвивка: сив - RAL 7001
 • сертификат -

Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат марка TI2 по БДС HD 21.1
 • външна обвивка: PVC пластификат марка TМ2 по БДС HD 21.1

Маркировка на изолираните жила съгласно БДС EN 50334

GAMAFLEX 10-OZ - черни жила с цифрова маркировка
GAMAFLEX 10-JZ  - черни жила с цифрова маркировка и жълто-зелено жило във външния слой