Специален PVC/PVC кабелПриложение

Гъвкав кабел, подходящ за връзка на осветителни системи на превозни средства.

Технически данни

 • адаптирани към: БДС HD 21.13/EN 50525-2-51
 • работно напрежение: 60 V
 • изпитвателно напрежение: 5kVmin 5 мин.
 • максимална температура на нагряване на токопроводимите жила: + 70 °C
 • експлоатационни условия: за неподвижен монтаж -40°C до +85°C
 • минимален радиус на огъване при неподвижен монтаж: 12D ; (D –външен диаметър на кабела)
 • специални свойства:

                  - маслоустойчивост – 168h x 90°C в масло ASTM2;
                  - UV - устойчивост в съотв. с EN 60068-2-9, метод C;
                  - студоустойчивост до -40°C


Конструкция на кабела

 • жила: гъвкави медни токопроводими жила клас 5 по БДС IEC 60228
 • изолация на жилата: PVC пластификат тип TI4/TM5 по БДС HD 21.1/EN 50363
 • проводниците усукани около PVC-пълнеж в един слой
 • външна обвивка: PVC пластификат тип TM4/TM5 по БДС HD 21.1/EN 50363


Цвят на изолираните жила - по изисквания на клиента


Цвят на външната обвивка - жълт RAL 1016

 

Брой и сечение на жилата
Външен диаметър
Тегло на медта
Тегло на кабела
No x mm2
мм
кг/км
кг/км
4х1,5 + 4x1
9,7
96
161