Печат
TPE - гъвкав проводникПриложение

За кабелни накрайници към акумулаторни батерии и връзки между източници на ел.ток и подвижни и неподвижни консуматори

Технически данни

  • номинално напрежение Uo/U: 450 / 750 V
  • изпитвателно напрежение: 5000 V
  • работен температурен диапазон: - 40°C до + 105 °C
  • минимален радиус на огъване: 15D (D - външен диаметър на проводника)
  • съотв. с RoHS Direktive 2002/95/EC
  • съответствие с IEC 60332-1 само за проводници с изолация TPE категория "Vo" - по заявка

Конструкция на кабела

  • жила: гъвкави медни токопроводими жила - клас 5 или 6 по БДС IEC 60228, сечение - 25; 35; 50; 70 мм2
  • изолация: специален TPE компаунд, възможност за категория "Vo"

Цвят на изолацията: по заявка


TPE.pdf