2020 г. Общо събрание на акционерите


ГАМАКАБЕЛ АД