60227 IEC 42
Приложение

За свързване на битови електрически уреди, прибори и апарати към електрическата мрежа.


60227_IEC_42.pdf