H05VV-F кръгъл кабел
H05VVH2-F плосък кабел
Приложение

За свързване на битови електрически уреди, прибори и апарати към електрическата мрежа.H05VV-F_H05VVH2-F.pdf