H03VV-F кръгъл кабел
H03VVH2-F плосък кабел

Приложение

За свързване на битови електрически уреди, прибори и апарати към електрическата мрежа.


H03VV-F_H03VVH2-F.pdf